GRUPY


DZIECI

Grupy dla najmłodszych (dzieci w wieku 3 – 9 lat), w której ćwiczone będą przede wszystkim słówka i podstawowe zwroty. Gry i zabawy rozbudzą w dzieciach ciekawość językową i stworzą pozytywne nastawienie do nauki języków obcych. Wykorzystujemy autorski program, który opiera się na nazywaniu przedmiotów codziennego użytku i prostej komunikacji stosownej do wieku dziecka. Dzieci przebywają w sali specjalnie stworzonej dla tej grupy wiekowej i pracują na autorskich planszach wielokrotnego użytku, co daje gwarancję utrwalenia przyswajanej wiedzy.

Zajęcia dla dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich odbywają się trzy razy w tygodniu po 30 minut, natomiast dzieci 7, 8 i 9 letnie spotykają się dwa razy w tygodniu po 60 minut.

cropped-stock-photo-collection-of-various-ropes-on-white-background-each-one-is-shot-separately-72786373.jpg

DZIECI W WIEKU 10 – 14

Grupy dla dzieci uczących się w szkole podstawowej. Rozpoczyna się tu już prawdziwa nauka języka i umiejętność tworzenia wypowiedzi, jak również pierwsze zapoznanie się z gramatyką. Dzieci dzielone są na grupy według umiejętności i wieku. Doskonały i alternatywny sposób na doskonalenie umiejętności wprowadzanych w szkole. Dla klas VI jest to również przygotowanie do sprawdzianu z języka angielskiego, który w roku szkolnym 2014/2015 odbędzie się po raz pierwszy.

cropped-stock-photo-collection-of-various-ropes-on-white-background-each-one-is-shot-separately-72786373.jpg

MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA I ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Wśród młodzieży ważne są nabyte już umiejętności językowe, które mogą się różnić pośród poszczególnych uczniów. Dlatego będzie konieczne rozwiązanie testu poziomującego umiejętności. Podobnie jak w grupach młodszych, podział będzie zarówno według znajomości języka jak i wieku. Zapraszamy uczniów będących na poziomie podstawowym oraz tych bardziej zaawansowanych. Młodzież gimnazjalna i ze szkół ponadgimnazjalnych ma szansę przygotować się do egzaminów na koniec szkoły i podejść do nich ze spokojem.

cropped-stock-photo-collection-of-various-ropes-on-white-background-each-one-is-shot-separately-72786373.jpg

DOROŚLI

Dorośli znajdą w naszej ofercie kursy dla początkujących, dla chętnych doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz dla tych, którzy chcieliby poznawać język w poszczególnych dziedzinach, takich jak handel, gastronomia czy informatyka.

Dodaj komentarz

NOWOCZESNA SZKOŁA JĘZYKOWA W KĘTRZYNIE