Grupa INTERMEDIATE

Present Perfect vs Past Simple    1     2

a an some any

NOWOCZESNA SZKOŁA JĘZYKOWA W KĘTRZYNIE